Αποστολή σε Όλη την Ελλάδα

Κατασκευαστές

Είδος

Τύπος

Ανάλυση

Φακός

Ασύρματη

Υποδοχή κάρτας

Έγχρωμη τη Νύχτα

Ενσωματωμένο Μικρόφωνο

Amper

Volt

Κάμερες Αναλογικές

Κάμερες Δικτυακές IP

Υποδοχές Δίσκων

Χαρακτηριστικά

Audio in/out

Alarm in/out

€14.76
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€12.28
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€165.79
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€208.69
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€122.91
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€151.53
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€151.78
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€34.61
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€675.06
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€492.53
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€35.46
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€109.94
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€327.88
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€116.44
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€345.77
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€130.20
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€97.15
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€430.40
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€133.47
(περιλ. 24% ΦΠΑ)

€121.27
(περιλ. 24% ΦΠΑ)