Αποστολή σε Όλη την Ελλάδα

Κατασκευαστές

Τύπος

Ανάλυση

Ασύρματη

Κάμερες Αναλογικές

Κάμερες Δικτυακές IP

Υποδοχές Δίσκων

Χαρακτηριστικά

Audio in/out

Alarm in/out

€72.33
€60.28
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001906

€124.00
€103.33
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001907

€76.47
€54.00
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001908

€130.20
€89.84
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001909

€181.87
€125.49
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001996

€295.53
€203.92
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002003

€328.60
€226.73
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002004

€597.27
€497.72
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001483

€144.67
€99.82
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002013

€210.80
€145.45
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002014

€214.93
€148.30
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002015

€355.47
€245.27
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002016

€564.20
€389.30
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002017

€797.73
€550.44
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002018

€365.80
€304.83
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002027

€500.13
€345.09
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 001477

€431.93
€299.46
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002028

€667.53
€460.60
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002029

€700.60
€583.83
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002030

€901.07
€621.74
(περιλ. 24% ΦΠΑ)
Προσφορά
SKU 002031